Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΜΑΣ

Εμπνευστήκαμε την δημιουργία των Πρότυπων Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων ΛΕΩΝΙΑ έχοντας ως κυρίαρχο σκοπό και φιλοσοφία να συμβάλλουμε με τον πλέον καθοριστικό τρόπο:

  • στην βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων που χρειάζονται φροντίδα και βοήθεια και
  • στην αποτελεσματικότερη περίθαλψή τους, πάντα με ιδιαίτερο σεβασμό

Βασικές Αρχές της Φιλοσοφίας μας

  1. Υψηλή προτεραιότητα στην οικοδόμηση ανθρώπινων και φιλικών σχέσεων με κάθε ένοικο και την οικογένειά του. Για εμάς οι ένοικοι και οι οικογένειές τους είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλοί πελάτες.
  2. Έμφαση στη βελτίωση της υγείας, της ευζωίας και της ανεξαρτησίας του ηλικιωμένου ατόμου καθώς και πρόληψη τυχόν επιδείνωσης στο μέτρο του δυνατού.
  3. Ενδυνάμωση των ηλικιωμένων και διασφάλιση της φροντίδας που θα δημιουργήσει το έναυσμα και θα αυξήσει την ενεργό συμμετοχή των ίδιων στον καθορισμό των αναγκών τους και των υπηρεσιών που χρειάζονται.
  4. Άμεση ανταπόκριση με έναν έγκαιρο και ευέλικτο τρόπο στις ικανότητες, τις προτιμήσεις και τις μεταβαλλόμενες και πολλαπλές ανάγκες κάθε ατόμου, με πλήρη σεβασμό στην προσωπική του/της ακεραιότητα.
  5. Σεβασμός στους κανονισμούς υγείας και ασφάλειας των ενοίκων και των εργαζομένων.
  6. Παροχή υπηρεσιών σε οικονομικές τιμές, προσιτές για τους ηλικιωμένους, χωρίς αδικαιολόγητους συμβιβασμούς στην ποιότητα της ζωής τους και της αξιοπρέπειάς τους.